Полезна информация за медицинските специалистите, за да се запознаят с КНПЛ (карцином с неизвестна първична локализация), включително епидемиология, патогенеза, диагностични изследвания и терапевтични възможности.

КНПЛ синдром

В този раздел можете да откриете полезна информация, за да научите повече за КНПЛ (карцином
с неизвестна първична локализация), включително епидемиология, патогенеза, диагностични изследвания
и терапевтични възможности.

Прочетете повече

Изчерпателното геномно профилиране (ИГП) е обещаващ подход за превръщане на геномни данни в полезна от клинична гледна точка информация. Това може да помогне за определянето на по-подходящи опции за специфично лечение за пациенти с КНПЛ.

Изчерпателно геномно профилиране

В този раздел ще се запознаете с изчерпателното геномно профилиране (ИГП) и възможностите, които този подход дава при превръщането на геномни данни
в клинично полезна информация. Това може да помогне
за определянето на по-подходящи опции за специфично лечение за пациенти с КНПЛ.

Прочетете повече

Проучването CUPISCO – възможности за иновативни клинични изпитвания, които търсят начини за подобряване на изхода от заболяването за пациенти с КНПЛ синдром.

Проучване CUPISCO

В този раздел ще бъде представено проучването CUPISCO. Целта на това клинично изпитване е да определи ефикасността и безопасността на таргетните терапии и противотуморна имунотерапия при пациенти с подтип на КНПЛ синдром. Изборът на терапии се основава на резултатите от проведено изчерпателно геномно профилиране.

Прочетете повече

КНПЛ синдром

Полезна информация за медицинските специалистите, за да се запознаят с КНПЛ (карцином с неизвестна първична локализация), включително епидемиология, патогенеза, диагностични изследвания и терапевтични възможности.

Познавате ли неизвестното?

КНПЛ (карцином с неизвестна първична локализация) синдромът се дефинира като карцином, при който могат да се открият само метастазите, но не
и първичният тумор или мястото на възникването му в края на диагностичното
и клиничното изследване.

Прочетете повече

Изчерпателно геномно профилиране

Изчерпателното геномно профилиране (ИГП) е обещаващ подход за превръщане на геномни данни в полезна от клинична гледна точка информация. Това може да помогне за определянето на по-подходящи опции за специфично лечение за пациенти с КНПЛ.

Как да открием повече за неизвестното?

Изчерпателното геномно профилиране (ИГП) е обещаващ подход за превръщане на геномни данни в полезна от клинична гледна точка информация. Това може да помогне за определянето на по-подходящи възможности за специфично лечение за пациенти с КНПЛ.

Прочетете повече

Проучване CUPISCO

Проучването CUPISCO – възможности за иновативни клинични изпитвания, които търсят начини за подобряване на изхода от заболяването за пациенти с КНПЛ синдром.

Можем ли да подобрим изхода при пациенти с КНПЛ?

Досега данните от стандартните клинични изпитвания с използване на химиотерапия докладваха медиана на обща преживяемост от около една година или по-малко. Има възможности за иновативни клинични изпитвания, които търсят начини за подобряване на изхода от заболяването за пациенти с КНПЛ синдром днес и за в бъдеще.1,2

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; 26 (suppl 5): v133–8.
2. Hainsworth JD and Greco FA. American Society of Clinical Oncology Educational Book 38 (May 23, 2018) 20–5.

Прочетете повече