Užitečné základní informace pro zdravotníky o CUP (malignitě neznámého původu), včetně epidemiologie, patogeneze, diagnostického procesu a terapeutických možností pro pacienty.

Zhoubný novotvar neznámého původu (CUP)

V této části naleznete užitečné základní informace o CUP (malignitě neznámého původu), včetně epidemiologie, patogeneze, diagnostického procesu a terapeutických možností.

další informace

Komplexní genomové profilování (CGP) je slibný přístup umožňující převedení genomických dat na klinicky užitečné informace. Může vám pomoci identifikovat specifičtější terapeutické možnosti pro pacienty s CUP.

Komplexní genomové profilování

V této části naleznete informace o komplexním genomovém profilování (CGP) a možnostech tohoto přístupu převáděním genomických dat na klinicky užitečné informace. Může vám pomoci identifikovat specifičtější terapeutické možnosti pro pacienty s CUP.

další informace

Studie CUPISCO – možnosti pro inovativní nová klinická hodnocení s cílem zjistit, jak lze zlepšit výsledky pro pacienty s  CUP.

Studie CUPISCO

V této části vám představíme studii CUPISCO. Cílem tohoto klinického hodnocení je stanovit účinnost a bezpečnost cílených terapií a imunoterapií malignit u pacientů
s podskupinou CUP. Výběr terapií je založen na výsledcích komplexního genomového profilování.

další informace

CUP

Užitečné základní informace pro zdravotníky o CUP (malignitě neznámého původu), včetně epidemiologie, patogeneze, diagnostického procesu a terapeutických možností pro pacienty.

Znáte neznámé?

CUP (malignita neznámého původu) je definován jako malignita, u které jsou na konci diagnostického a klinického vyšetření detekovatelné pouze metastázy, ne však primární tumor či původ.

další informace

Komplexní genomové profilování

Komplexní genomové profilování (CGP) je slibný přístup umožňující převedení genomických dat na klinicky užitečné informace. Může vám pomoci identifikovat specifičtější terapeutické možnosti pro pacienty s CUP.

Jak zjistit více o neznámém?

Komplexní genomové profilování (CGP) je slibný přístup umožňující převedení genomických dat na klinicky užitečné informace. Může vám pomoci identifikovat specifičtější terapeutické možnosti pro pacienty s CUP.

další informace

Studie CUPISCO

Studie CUPISCO – možnosti pro inovativní nová klinická hodnocení s cílem zjistit, jak lze zlepšit výsledky pro pacienty s  CUP.

Můžeme zlepšit výsledky u CUP?

Data ze standardních klinických hodnocení na bázi chemoterapie uvádí medián doby přežití na úrovni jednoho roku nebo méně. Existují však možnosti pro inovativní nová klinická hodnocení s cílem zjistit, jak lze zlepšit výsledky pro pacienty dnes i v budoucnu.1,2

Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; 26 (suppl 5): v133–8.
2. Hainsworth JD and Greco FA. American Society of Clinical Oncology Educational Book 38 (May 23, 2018) 20–5.

další informace