Χρήσιμες πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης (HCP) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του ΚΑΠΕ (καρκίνος αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας), περιλαμβανομένης της επιδημιολογίας, της παθογένεσης, του διαγνωστικού ελέγχου και των θεραπευτικών επιλογών για τους ασθενείς.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΠΕ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του ΚΑΠΕ (καρκίνος αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας), περιλαμβανομένης της επιδημιολογίας, της παθογένεσης, του διαγνωστικού ελέγχου και των θεραπευτικών επιλογών.

διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο γονιδιωματικό προφίλ (CGP) είναι μια υποσχόμενη προσέγγιση για τη μετάφραση των γονιδιωματικών δεδομένων σε κλινικά χρήσιμες πληροφορίες. Μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό περισσότερο εξειδικευμένων θεραπευτικών επιλογών για ασθενείς με ΚΑΠΕ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Στην ενότητα αυτή θα μάθετε σχετικά με το ολοκληρωμένο γονιδιωματικό προφίλ (CGP) και τις υποσχέσεις που παρουσιάζει η προσέγγιση αυτή στη μετάφραση των γονιδιωματικών δεδομένων σε κλινικά χρήσιμες πληροφορίες. Μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό περισσότερο εξειδικευμένων θεραπευτικών επιλογών για ασθενείς με ΚΑΠΕ.

διαβάστε περισσότερα

Η μελέτη CUPISCO – επιλογές για καινοτόμες νέες κλινικές δοκιμές που διερευνούν τον τρόπο βελτίωσης των εκβάσεων σε ασθενείς με σύνδρομο ΚΑΠΕ.

ΜΕΛΕΤΗ CUPISCO

Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια εισαγωγή στη μελέτη CUPISCO. Αυτή η κλινική δοκιμή έχει ως σκοπό να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των στοχευμένων θεραπειών και των αντικαρκινικών ανοσοθεραπειών σε ασθενείς με έναν υπότυπο του συνδρόμου ΚΑΠΕ. Η επιλογή των θεραπειών βασίζεται σε αποτελέσματα του ολοκληρωμένου γονιδιωματικού προφίλ.

διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΠΕ

Χρήσιμες πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης (HCP) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του ΚΑΠΕ (καρκίνος αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας), περιλαμβανομένης της επιδημιολογίας, της παθογένεσης, του διαγνωστικού ελέγχου και των θεραπευτικών επιλογών για τους ασθενείς.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ;

Ως σύνδρομο ΚΑΠΕ (καρκίνος αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας) ορίζεται ο καρκίνος στον οποίο, κατά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού και κλινικού ελέγχου, είναι ανιχνεύσιμες μόνο μεταστάσεις, αλλά όχι ο πρωτοπαθής όγκος ή το σημείο προέλευσης.

διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το ολοκληρωμένο γονιδιωματικό προφίλ (CGP) είναι μια υποσχόμενη προσέγγιση για τη μετάφραση των γονιδιωματικών δεδομένων σε κλινικά χρήσιμες πληροφορίες. Μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό περισσότερο εξειδικευμένων θεραπευτικών επιλογών για ασθενείς με ΚΑΠΕ.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ;

Το ολοκληρωμένο γονιδιωματικό προφίλ (CGP) είναι μια υποσχόμενη προσέγγιση για τη μετάφραση των γονιδιωματικών δεδομένων σε κλινικά χρήσιμες πληροφορίες. Μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό περισσότερο εξειδικευμένων θεραπευτικών επιλογών για ασθενείς με ΚΑΠΕ.

διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ CUPISCO

Η μελέτη CUPISCO – επιλογές για καινοτόμες νέες κλινικές δοκιμές που διερευνούν τον τρόπο βελτίωσης των εκβάσεων σε ασθενείς με σύνδρομο ΚΑΠΕ.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ;

Έως τώρα, δεδομένα από κλινικές δοκιμές που βασίζονται σε καθιερωμένη χημειοθεραπεία αναφέρουν διάμεσους χρόνους επιβίωσης περίπου ενός έτους ή λιγότερο. Ωστόσο, υπάρχουν επιλογές για καινοτόμες νέες κλινικές δοκιμές που διερευνούν τον τρόπο βελτίωσης των εκβάσεων για τους ασθενείς επί του παρόντος, αλλά και στο μέλλον.1,2

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; 26 (suppl 5): v133–8.
2. Hainsworth JD and Greco FA. American Society of Clinical Oncology Educational Book 38 (May 23, 2018) 20–5.

διαβάστε περισσότερα