Kasulik põhiteave tervishoiutöötajatele CUP (teadmata algkoldega vähk), sealhulgas epidemioloogia, patogeneesi, diagnostiliste uuringute ja patsientide ravivõimaluste kohta.

CUP-sündroom

Sellest osast leiate kasulikku teavet CUP (teadmata algkoldega vähk) kohta, sealhulgas epidemioloogia, patogenees, diagnostilised uuringud ja ravivõimalused.

loe rohkem

Ülegenoomne profileerimine (CGP) on lootustandev meetod genoomsete andmete tõlkimiseks kliiniliselt oluliseks teabeks. See võib aidata tuvastada CUP-patsientide jaoks spetsiifilisemaid ravivõimalusi.

Ülegenoomne profileerimine

Selles osas tutvustatakse ülegenoomset profileerimist (Comprehensive Genomic Profiling, CGP) ja selle meetodi potentsiaali genoomsete andmete tõlkimisel kliiniliselt kasulikuks teabeks. See võib aidata tuvastada CUP patsientide jaoks spetsiifilisemaid ravivõimalusi.

loe rohkem

CUPISCO uuring – võimalused innovatiivseteks uuteks kliinilisteks uuringuteks, mis uurvad, kuidas parandada CUP sündroomiga patsientide ravitulemust.

CUPISCO uuring

Selles osas tutvustatakse teile CUPISCO uuringut. Selle kliinilise uuringu eesmärk on teha kindlaks sihtmärkravi ja vähivastase immuunravi efektiivsus ja ohutus CUP sündroomi alamrühmaga patsientidel. Ravi valimine põhineb ülegenoomse profileerimise tulemustel.

loe rohkem

CUP-sündroom

Kasulik põhiteave tervishoiutöötajatele CUP (teadmata algkoldega vähk), sealhulgas epidemioloogia, patogeneesi, diagnostiliste uuringute ja patsientide ravivõimaluste kohta.

Kas tunnete tundmatust?

CUP (teadmata algkoldega vähk) sündroom määratletakse kui vähkkasvaja, mille puhul tuvastatakse diagnostilise ja kliinilise uuringuga ainult metastaasid, kuid mitte primaartuumor või algkolle.

loe rohkem

Ülegenoomne profileerimine

Ülegenoomne profileerimine (CGP) on lootustandev meetod genoomsete andmete tõlkimiseks kliiniliselt oluliseks teabeks. See võib aidata tuvastada CUP-patsientide jaoks spetsiifilisemaid ravivõimalusi.

Kuidas saada tundmatu kohta rohkem teada?

Ülegenoomne profileerimine (CGP) on lootustandev meetod genoomsete andmete tõlkimiseks kliiniliselt oluliseks teabeks. See võib aidata tuvastada CUP patsientide jaoks spetsiifilisemaid ravivõimalusi.

loe rohkem

CUPISCO uuring

CUPISCO uuring – võimalused innovatiivseteks uuteks kliinilisteks uuringuteks, mis uurvad, kuidas parandada CUP sündroomiga patsientide ravitulemust.

Kas me saame CUP ravitulemusi parandada?

Siiani on standardsel keemiaravil põhinevates kliinilistes uuringutes saadud andmete kohaselt elumuse mediaan umbes üks aasta või vähem. Kuid on innovatiivsed uute kliiniliste uuringute võimalused, mis selgitavad välja, kuidas parandada patsientide ravitulemusi praegu ja edaspidi.1,2

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; 26 (lisa 5): v133–8.
2. Hainsworth JD ja Greco FA. American Society of Clinical Oncology Educational Book 38 (23. mai, 2018) 20–5.

loe rohkem