Korisne informacije za zdravstvene djelatnike o osnovnim pojmovima CUP-a (raka nepoznatog ishodišta), kao što su epidemiologija, patogeneza, dijagnostika i mogućnosti liječenja.

Sindrom CUP

U ovom dijelu možete pronaći korisne informacije o osnovnim pojmovima CUP-a (raka nepoznatog ishodišta), kao što su epidemiologija, patogeneza, dijagnostika i mogućnosti liječenja.

saznajte više

Sveobuhvatno gensko profiliranje (CGP) perspektivan je pristup prevođenju podataka o genu u klinički korisne informacije. Time se dobivaju preciznije mogućnosti liječenja oboljelih od CUP-a.

Sveobuhvatno gensko profiliranje

U ovom dijelu možete saznati više o sveobuhvatnom genskom profiliranju (CGP-u) i mogućnostima uporabe tog pristupa u prevođenju podataka o genu u klinički korisne informacije. Time se dobivaju preciznije mogućnosti liječenja oboljelih od CUP-a.

saznajte više

Ispitivanje CUPISCO – mogućnosti inovativnih kliničkih ispitivanja koja istražuju kako poboljšati ishode za bolesnike sa sindromom CUP-a.

Ispitivanje CUPISCO

U ovom ćete dijelu upoznati ispitivanje CUPISCO. Tome je kliničkom ispitivanju cilj odrediti djelotvornost i sigurnost ciljane terapije i imunoterapije protiv raka u bolesnika s podvrstom sindroma CUP. Izbor terapija temelji se na rezultatima sveobuhvatnoga genskog profiliranja.

saznajte više

Sindrom CUP

Korisne informacije za zdravstvene djelatnike o osnovnim pojmovima CUP-a (raka nepoznatog ishodišta), kao što su epidemiologija, patogeneza, dijagnostika i mogućnosti liječenja.

Jeste li svjesni nepoznatog?

Sindrom raka nepoznatog ishodišta (CUP) definira se kao rak kojemu je na kraju dijagnostičkog i kliničkog postupka moguće otkriti samo metastaze, no ne i primarni tumor ili ishodište.

saznajte više

Sveobuhvatno gensko profiliranje

Sveobuhvatno gensko profiliranje (CGP) perspektivan je pristup prevođenju podataka o genu u klinički korisne informacije. Time se dobivaju preciznije mogućnosti liječenja oboljelih od CUP-a.

Kako otkriti više o nepoznatom?

Sveobuhvatno gensko profiliranje (CGP) perspektivan je pristup prevođenju podataka o genu u klinički korisne informacije. Time se omogućuje preciznije liječenje oboljelih od CUP-a.

saznajte više

Ispitivanje CUPISCO

Ispitivanje CUPISCO – mogućnosti inovativnih kliničkih ispitivanja koja istražuju kako poboljšati ishode za bolesnike sa sindromom CUP-a.

Možemo li poboljšati ishode liječenja CUP-a?

Do sada su podaci standardnih kliničkih ispitivanja utemeljenih na kemoterapiji pokazali srednju vrijednost vremena preživljenja od jedne godine ili manje. No postoje mogućnosti za inovativna klinička ispitivanja koja istražuju kako poboljšati ishode za bolesnike sada i u budućnosti.1,2

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; 26 (suppl 5): v133–8.
2. Hainsworth JD and Greco FA. American Society of Clinical Oncology Educational Book 38 (May 23, 2018) 20–25.

saznajte više