Ispitivanje CUPISCO – mogućnosti inovativnih kliničkih ispitivanja koja istražuju kako poboljšati ishode za bolesnike sa sindromom CUP-a.

Ispitivanje CUPISCO

U ovom ćete dijelu upoznati ispitivanje CUPISCO. Tome je kliničkom ispitivanju svrha odrediti djelotvornost i sigurnost ciljane terapije i imunoterapije protiv raka u oboljelih s podvrstom sindroma CUP-a. Izbor terapija temelji se na rezultatima sveobuhvatnoga genskog profiliranja.

Ispitivanje Cuspisco

Naslov ispitivanja

Druga faza ispitivanja CUPISCO (NCT03498521) uspoređuje djelotvornost i sigurnost ciljane terapije i imunoterapije oslanjajući se na CGP u usporedbi sa standardnom kemoterapijom koja se temelji na platini za oboljele s CUP-om koji imaju loše kliničke izglede i primili su tri ciklusa dvostruke indukcijske terapije zasnovane na platini.

CUPISCO – saznajte više o nepoznatom

Identifikacijska oznaka platforme Clinicaltrials.gov: NCT03498521. Dostupno na clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.

Osnovne informacije

Smatra se da otprilike 85 % slučajeva CUP-a nosi klinički važnu gensku promjenu i može reagirati na molekularnu terapiju.1 U drugoj fazi ispitivanja CUPISCO procjenjuju se djelotvornost i sigurnost molekularne terapije nakon CGP-a u bolesnika s CUP-om s lošim kliničkim izgledima.2

Kolika je stopa preživljenja bolesnika s CUP-om s lošim kliničkim izgledima?

Stopa preživljenja bolesnika s lošim kliničkim izgledima je niska:3

 • 1 godina: 38 %
 • 5 godina: 10 %
 • 10 godina: 8 %
Stopa preživljenja bolesnika s CUP-om s lošim kliničkim izgledima: Mreža za istraživanje raka Minnie Pearl – preživljenje bolesnika s CUP-om koji su se liječili u drugoj fazi ispitivanja (%) (N = 396); 1 godina 38 %; 5 godina 10 %; 10 godina: 8 %.

Kolika je mogućnost otkrivanja genske promjene u CUP-u?

Većina uzoraka CUP-a sadržava genske promjene. Primjerice, kako je opisano u članku J. S. Rossa i sur., uzorci 200 slučajeva CUP-a analizirani su s pomoću CGP-a (analizom biopsije tkiva tvrtke Foundation Medicine) da bi se utvrdilo je li moguće odrediti genske promjene koje mogu poslužiti kao temelj ciljane terapije.1 Od 200 slučajeva CUP-a 96 % imalo je barem jednu gensku promjenu, a jedna ili više klinički važnih promjena zabilježena je u 85 % tih slučajeva (169 od 200).

Kolika je mogućnost otkrivanja genskih promjena u CUP-u? U 96 % od 200 profiliranih slučajeva CUP-a bila je barem jedna genska promjena – 85 % tih slučajeva imalo je jednu ili više utvrđenih klinički važnih genskih promjena (169 od 200).

Koje su uzajamne koristi CGP-a i CUP-a?

CUP je mogući oblik bolesti za kliničku upotrebu CGP-a za sve tumore, neovisno o njihovu ishodištu. Istodobno, CGP može uputiti na nove mogućnosti liječenja bolesnika s CUP-om.

CUP se povezuje s velikom nezadovoljenom potrebom koja se može podmiriti genskim profiliranjem; CUP je mogući način za ispitivanje kliničke upotrebljivosti genskog profiliranja u okružju neovisnom o histologiji; CUPISCO je novo kliničko ispitivanje koje teži prikazu prednosti povezanih s upotrebom genskog profiliranja za određivanje skupina ispitanika te bolesnicima s CUP-om omogućuju molekularnu terapiju umjesto kemoterapije.

1. Ross, J. S. i sur. JAMA Oncol 2015: 1: 40–49
2. Identifikacijska oznaka platforme Clinicaltrials.gov: NCT03498521. Dostupno na: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.
3. Greco, F. A. i Hainsworth, J. D. (2011.) Cancer of unknown primary site, DeVita V. T. Jr., Hellman S., Rosenberg S. A. (ur.) Cancer: Principles and Practice of Oncology (9th ed) Philadelphia, PA, J. B. Lippincott: 2033 – 2051.

Objašnjenje razloga za ispitivanje u bolesnika s CUP-om

Koji su razlozi za ispitivanje CUPISCO?

CGP bolesnicima s CUP-om s lošim kliničkim izgledima pruža nove mogućnosti liječenja jer omogućuje određivanje klinički važnih promjena CUP-a.1 – 6 Glavni je cilj ispitivanja odrediti djelotvornost i sigurnost molekularnih terapija utemeljenih na CGP-u u usporedbi s liječenjem kemoterapijom.7

Objašnjenje razloga za ispitivanje bolesnika s CUP-om – kontekst: sveobuhvatno gensko profiliranje može odrediti klinički važne genske promjene i uputiti na nove mogućnosti liječenja pacijenata s CUP-om. – Potreba: nova su klinička ispitivanja potrebna radi ispitivanja djelotvornosti i sigurnosti molekularne terapije u usporedbi sa standardnom kemoterapijom u velikoj skupini bolesnika s CUP-om.

1. Frampton, G. M. i sur. Nat biotechnol 2013: 31: 1023–1031.
2. He, J. i sur. Blood 2016: 127: 3004–3014.
3. Gagan, J. i van Allen E. M. Genome Med 2015: 7: 80.
4. Rozenblum, A. B. i sur. J Thorac Oncol 2017: 12: 258–268.
5. Suh, J. H. i sur. Oncologist 2016: 21: 684–691.
6. Ettinger, D. S. i sur. NCCN Guidelines version 2.2019.
7. Identifikacijska oznaka platforme Clinicaltrials.gov: NCT03498521. Dostupno na clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.
8. Ross, J. S. i sur. JAMA Oncol 2015: 1: 40–49.
9. Kato, S. i sur. Cancer Res 2017: 77: 4238–4246.
10. Krämer, A. i sur. J Clin Oncol 2018: 36: 15 (suppl e24162).

Svrha ispitivanja CUPISCO

U ispitivanju CUPISCO sudjelovat će ukupno 790 bolesnika. Planirano je da traje približno 48 mjeseci.1

Profili tumora bolesnika s CUP-om određuju se s pomoću uzoraka tkiva i krvi upotrebom analize biopsije tkiva tvrtke Foundation Medicine te analizom biopsije tekućine te tvrtke.2

Nakon tri ciklusa dvojne indukcijske terapije zasnovane na platini (karboplatin/paklitaksel, cisplatin/gemcitabin ili karboplatin/gemcitabin) bolesnici koji reagiraju na lijek nasumično se raspoređuju u skupine:1

 • eksperimentalna skupina: ciljana terapija oblikovana prema molekularnom profilu
 • standardna skupina: nastavak sustavne kemoterapije

Bolesnici koji ne reagiraju na lijek odmah se uključuju u molekularnu terapiju (u skladu s genskim profilom).

 

Što je svrha ispitivanja CUPISCO i koji su krajnji ciljevi?

Krajnji su ciljevi ispitivanja:

 • primarni krajnji cilj: preživljenje bez napredovanja bolesti (PFS)
 • sekundarni krajnji cilj:
  • ukupno preživljenje (OS)
  • ukupna stopa odgovora na liječenje (ORR)
  • trajanje kliničke prednosti (DCB)
  • popratne pojave (AE)1

1. Identifikacijska oznaka platforme Clinicaltrials.gov: NCT03498521. Dostupno na: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.
2. Foundation Medicine, Inc. 2018. Dostupno na: www.foundationmedicine.com (pristupljeno u ožujku 2019.).

Ključni kriteriji ispitivanja CUPISCO

Koji su ključni kriteriji za uključivanje u ispitivanje?

S desne strane možete vidjeti neke ključne kriterije za uključivanje u ispitivanje CUPISCO.

Ključni kriteriji ispitivanja CUPISCO – uključivanje: dob > 18 godina; nije bilo prijašnjih sljedova terapije; može primati dvojnu kemoterapiju zasnovanu na platini; ocjena sposobnosti za obavljanje svakodnevnih aktivnosti iznosi 0 ili 1 na ljestvici ECOG-a; CUP loših izgleda za koji se ne može odrediti ishodišno tkivo; dovoljan uzorak tumorskog tkiva za: dijagnozu CUP-a u lokalnom laboratoriju mjesta na kojem se provodi ispitivanje i sveobuhvatno gensko profiliranje na temelju tkiva koje provodi tvrtka Foundation Medicine u središnjemu referentnom patološkom laboratoriju (kada je god moguće); adenokarcinom, diferencirani adenokarcinom, nediferencirani karcinom; središnja patološka potvrda kompatibilnost s dijagnozom CUP-a; histološki potvrđen metastatski ili uznapredovali neoperabilni CUP; najmanje jedna mjerljiva lezija (RECIST v 1.1.); ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; RECIST: kriteriji za procjenu reakcije u solidnih tumora

Zašto bi se bolesnika moglo isključiti iz ispitivanja?

S desne strane možete vidjeti neke ključne kriterije za isključivanje iz ispitivanja CUPISCO.

Ključni kriteriji ispitivanja CUPISCO – isključenje: neepitelna novotvorina CUP-a, karcinomi pločastih stanica; imunohistokemijski profil na osnovi kojeg se pojavljuje klinička sumnja na primarni rak koji se liječi na određeni način; povijest zloćudnih tvorbi koje nisu CUP unutar pet godina prije probira, uz iznimku zloćudnih tvorbi zanemarivog rizika od metastaza ili smrti (npr. ukupna stopa preživljenja u pet godina od 90 %); povoljna prognostička podskupina; nešto od navedenog unutar prva četiri tjedna od prve doze ispitivane terapije: veći kirurški zahvat, radioterapija, metastaze na središnjemu živčanom sustavu, metastaze na kralježničnoj moždini; leptomeningealna bolest

Identifikacijska oznaka platforme Clinicaltrials.gov: NCT03498521. Dostupno na: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.

Središnji postupak provjere ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje

Kako se odlučuje o ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje u ispitivanju?

Postupak provjere ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje u ispitivanju CUPISCO omogućuje uključivanje bolesnika u skladu s kliničkim smjernicama organizacije ESMO.1

CUPISCO – središnji postupak provjere ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje – lokalna dijagnoza CUP-a: prije probira, mjesto na kojem se provodi ispitivanje potvrđuje dijagnozu CUP-a na osnovi patologije te kliničko mišljenje na temelju: algoritma smjernica organizacije ESMO iz 2015.; kriterija za ispunjavanje uvjeta protokola; unos podataka: mjesta na kojima se provodi ispitivanje unose u eCRF sve podatke o ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje; provjera ERT-a: kriteriji CUP-a provjeravaju se prema: algoritmu smjernica organizacije ESMO iz 2015.; kriterijima za ispunjavanje uvjeta protokola; obradi odluka: pokroviteljski medicinski nadzornici u IxRS unose: rezultat dijagnoze CUP-a te odluku o ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje – eCRF: elektronički obrazac za izvješćivanje o slučaju; ERT: tim za provjeru ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje; ESMO: Europsko društvo za medicinsku onkologiju; IxRS: interaktivni sustav glasovnog/mrežnog odgovaranja

1. Fizazi, K. i sur. Ann Oncol 2015: 26 (suppl 5): 133–138.

Uređeno izvješće o CGP-u tvrtke Foundation Medicine

Koji se podaci nalaze u izvješću o CGP-u tvrtke Foundation Medicine?

Rezultati CGP-a nalaze se u jasnom, opsežnom izvješću o mutacijskom opterećenju tumora, mikrosatelitnoj nestabilnosti i promjenama gena. Navode se i mogućnosti liječenja na osnovi odobrenih terapija ili kliničkih ispitivanja.

Izvješće tvrtke Foundation Medicine

Primjer izvješća koje se koristi u ispitivanju CUPISCO.

Komisija za molekularno istraživanje tumora

Koja je uloga komisije za molekularno istraživanje tumora (MTB-a)?

U MTB-u su zdravstveni stručnjaci za onkologiju i patologiju CUP-a. Svrha mu je pružiti neovisne smjernice ispitivaču u vezi s izborom molekularne terapije na temelju izvješća o CGP‑u.

CUPISCO – KOMISIJA ZA MOLEKULARNO ISTRAŽIVANJE TUMORA – savjetovanje o tumačenju izvješća o CGP-u i o preporučenim mogućnostima liječenja – referentni onkolozi; referentni patolozi; istraživač i, prema izboru, lokalni patolog; – barem jedan referentni onkolog i jedan referentni patolog sudjelovat će na svakom sastanku MTB-a s istraživačem – CGP: sveobuhvatno gensko profiliranje; MTB: komisija za molekularno istraživanje tumora

Službeni podaci tvrtke Roche, dokument komisije za molekularno istraživanje tumora MX39795 v9.

Mjesta provođenja ispitivanja CUPISCO

Koji je opseg ispitivanja CUPISCO?

CUPISCO je globalno ispitivanje koje bi se trebalo provesti na 124 mjesta u 32 zemlje.

Mjesta provođenja ispitivanja CUPISCO: Finska, Norveška, Danska, Nizozemska, Velika Britanija, Irska, Španjolska, Portugal, Brazil, Peru, Meksiko, Italija, Grčka, Bugarska, Koreja, Australija, Estonija, Latvija, Poljska, Češka, Njemačka, Austrija, Švicarska, Mađarska, Rumunjska, Francuska, Hrvatska, Tajland, Turska, Kazahstan, Kolumbija, Izrael.