Noderīga informācija veselības aprūpes speciālistiem (VAS), kas ļaus uzzināt vairāk par CUP (ļaundabīgu audzēju ar nezināmu primāro lokalizāciju), ieskaitot epidemioloģiju, patoģenēzi, diagnostiskos testus un terapijas iespējas.

CUP sindroms

Šajā nodaļā ir sniegta noderīga informācija, kas ļaus uzzināt vairāk par CUP (ļaundabīgs audzējs ar nezināmu primāro lokalizāciju), ieskaitot epidemioloģiju, patoģenēzi, diagnostiskos izmeklējumus un terapijas iespējas.

lasiet vairāk

Vispārēja genoma profilēšana (VGP) ir daudzsološa pieeja, lai datus par genomu pārveidotu klīniski noderīgā informācijā. Tā var palīdzēt identificēt terapijas iespējas, kuras vairāk atbilstu pacientiem ar CUP.

Vispārējā genoma profilēšana

Šajā nodaļā Jūs uzzināsiet par vispārējo genoma profilēšanu (VGP) un iespējām, ko šāda pieeja var sniegt, lai datus par genomu pārveidotu klīniski noderīgā informācijā. Tā var palīdzēt identificēt terapijas iespējas, kuras vairāk atbilstu pacientiem ar CUP.

lasiet vairāk

Pētījums CUPISCO – iespējas inovatīvi jauniem klīniskiem pētījumiem, kuros tiek izzināta iespēja uzlabot ārstēšanas iznākumus pacientiem ar CUP sindromu.

Pētījums CUPISCO

Šajā nodaļā Jūs tiksiet iepazīstināts ar pētījumu CUPISCO. Šī klīniskā pētījuma mērķis ir noteikt mērķterapiju un audzēja imūnterapiju efektivitāti un drošumu pacientiem ar CUP sindroma apakštipu. Terapiju izvēle balstās uz vispārējā genoma profilēšanā iegūtajiem rezultātiem.

lasiet vairāk

CUP sindroms

Noderīga informācija veselības aprūpes speciālistiem (VAS), kas ļaus uzzināt vairāk par CUP (ļaundabīgu audzēju ar nezināmu primāro lokalizāciju), ieskaitot epidemioloģiju, patoģenēzi, diagnostiskos testus un terapijas iespējas.

Vai zināt par nezināmo?

CUP (ļaundabīga audzēja ar nezināmu primāro lokalizāciju) sindroms ir definēts kā ļaundabīgs audzējs, kura gadījumā ir konstatētas tikai metastāzes, bet primāro audzēju vai izcelsmes vietu, veicot diagnostiskos un klīniskos testus, noteikt nav iespējams.

lasiet vairāk

Vispārējā genoma profilēšana

Vispārēja genoma profilēšana (VGP) ir daudzsološa pieeja, lai datus par genomu pārveidotu klīniski noderīgā informācijā. Tā var palīdzēt identificēt terapijas iespējas, kuras vairāk atbilstu pacientiem ar CUP.

Kā uzzināt vairāk par nezināmo?

Vispārēja genoma profilēšana (VGP) ir daudzsološa pieeja, lai datus par genomu pārveidotu klīniski noderīgā informācijā. Tā var palīdzēt identificēt terapijas iespējas, kuras vairāk atbilstu pacientiem ar CUP.

lasiet vairāk

Pētījums CUPISCO

Pētījums CUPISCO – iespējas inovatīvi jauniem klīniskiem pētījumiem, kuros tiek izzināta iespēja uzlabot ārstēšanas iznākumus pacientiem ar CUP sindromu.

Vai mēs varam uzlabot ārstēšanas iznākumus CUP gadījumā?

Līdz šim standarta ķīmijterapijas klīniskajos pētījumos ir ziņots, ka dzīvildzes mediāna ir aptuveni viens gads vai mazāk. Tomēr ir iespējami jauni inovatīvi klīniskie pētījumi, kuros var izzināt, kā uzlabot pacienta ārstēšanas iznākumus mūsdienās un nākotnē.1,2

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; 26 (suppl 5): v133–8.
2. Hainsworth JD and Greco FA. American Society of Clinical Oncology Educational Book 38 (May 23, 2018) 20–5.

lasiet vairāk