Nyttig informasjon for helsepersonell (HCP) for å lære mer om det grunnleggende om CUP (kreft med ukjent utgangspunkt), herunder epidemiologi, patogenese, diagnostisk opparbeiding og terapeutiske alternativer for pasienter.

Origo incerta

I denne seksjonen kan du finne nyttig informasjon for å lære mer om det grunnleggende om CUP (kreft med ukjent utgangspunkt), herunder epidemiologi, patogenese, diagnostisk opparbeiding og terapeutiske alternativer.

Les mer

Omfattende genomprofilering (CGP) er en lovende tilnærming for å oversette genomiske data til klinisk nyttig informasjon.  Det kan hjelpe med å identifisere mer spesifikke behandlingsalternativer for pasienter med CUP.

Omfattende genomprofilering

I denne seksjonen kan du lære mer om omfattende genomprofilering (CGP) og mulighetene denne tilnærmingen har for å gjøre genomiske data egnet til klinisk nyttig informasjon. Det kan hjelpe med å identifisere mer spesifikke behandlingsalternativer for pasienter med CUP.

Les mer

CUPISCO-studien – alternativer for innovative kliniske studier som utforsker hvordan man kan forbedre resultater hos pasienter med CUP-syndrom.

CUPISCO-studien

I denne seksjonen får du en introduksjon i CUPISCO-studien. Denne kliniske studien tar sikte på å fastslå effektiviteten og sikkerheten ved målrettede behandlingsformer og immunterapier for pasienter med en undergruppe av CUP-syndrom. Utvalget av terapier er basert på resultater fra omfattende genomprofilering.

Les mer

Origo incerta

Nyttig informasjon for helsepersonell (HCP) for å lære mer om det grunnleggende om CUP (kreft med ukjent utgangspunkt), herunder epidemiologi, patogenese, diagnostisk opparbeiding og terapeutiske alternativer for pasienter.

Er du kjent med det ukjente?

Origo incerta (kreft med ukjent utgangspunkt) er definert som kreft der kun metastaser men ingen primær svulst eller et opprinnelsesområde er påvist etter diagnostikk og klinisk opparbeidelse.

Les mer

Omfattende genomprofilering

Omfattende genomprofilering (CGP) er en lovende tilnærming for å oversette genomiske data til klinisk nyttig informasjon.  Det kan hjelpe med å identifisere mer spesifikke behandlingsalternativer for pasienter med CUP.

Hvordan oppdage mer om det ukjente?

Omfattende genomprofilering (CGP) er en lovende tilnærming for å gjøre genomiske data egnet som klinisk nyttig informasjon. Det kan hjelpe med å identifisere mer spesifikke behandlingsalternativer for pasienter med CUP.

Les mer

CUPISCO-studien

CUPISCO-studien – alternativer for innovative kliniske studier som utforsker hvordan man kan forbedre resultater hos pasienter med CUP-syndrom.

Kan vi forbedre utfall ved CUP?

Så langt har data fra standard cellegiftbaserte kliniske studier rapportert en median overlevelse på rundt ett år eller mindre. Men det finnes alternativer for innovative, nye kliniske forsøk som utforsker hvordan vi kan forbedre utfall for pasienter i dag og i fremtiden.1,2

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; 26 (suppl 5): v133–8.
2. Hainsworth JD and Greco FA. American Society of Clinical Oncology Educational Book 38 (May 23, 2018) 20–5.

Les mer