Przydatne podstawowe informacje dla fachowego personelu medycznego na temat CUP (nowotworu o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym, ang. cancer of unknown primary), w tym epidemiologii, patogenezy, diagnostyki i opcji terapeutycznych.

Zespół CUP

W tej części można znaleźć przydatne podstawowe informacje na temat CUP (nowotworu o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym, ang. cancer of unknown primary), w tym epidemiologii, patogenezy, diagnostyki i opcji terapeutycznych.

więcej

Kompleksowe profilowanie genomowe (ang. comprehensive genomic profiling, CGP) jest obiecującą metodą przekładania danych dotyczących zmian genomowych na klinicznie istotne informacje. Może to pomóc w zidentyfikowaniu bardziej specyficznych opcji leczenia dla pacjentów z CUP.

Kompleksowe profilowanie genomowe

W tej części można uzyskać informacje na temat kompleksowego profilowania genomowego (ang. comprehensive genomic profiling, CGP) i tego, jaką ta metoda rokuje nadzieję w przełożeniu danych dotyczących zmian genomowych na klinicznie istotne informacje. Może to pomóc w zidentyfikowaniu bardziej specyficznych opcji leczenia dla pacjentów z CUP.

więcej

Badanie CUPISCO – opcje dla innowacyjnych nowych badań klinicznych, w których bada się, jak poprawić wyniki u pacjentów z zespołem CUP.

Badanie CUPISCO

Niniejsza część stanowi wprowadzenie do badania CUPISCO. To badanie kliniczne ma na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania terapii celowanych i immunoterapii u pacjentów z podtypem zespołu CUP. Wybór terapii jest oparty na wynikach kompleksowego profilowania genomowego.

więcej

Zespół CUP

Przydatne podstawowe informacje dla fachowego personelu medycznego na temat CUP (nowotworu o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym, ang. cancer of unknown primary), w tym epidemiologii, patogenezy, diagnostyki i opcji terapeutycznych.

Czy jest Pan/-i świadomy/-a nieznanego?

Zespół CUP (nowotwór o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym, ang. cancer of unknown primary) definiuje się jako nowotwór, w przypadku którego na końcu procesu diagnostycznego i klinicznego da się wykryć jedynie przerzuty, a nie guz pierwotny lub miejsce, z którego się wywodzi.

więcej

Kompleksowe profilowanie genomowe

Kompleksowe profilowanie genomowe (ang. comprehensive genomic profiling, CGP) jest obiecującą metodą przekładania danych dotyczących zmian genomowych na klinicznie istotne informacje. Może to pomóc w zidentyfikowaniu bardziej specyficznych opcji leczenia dla pacjentów z CUP.

Jak dowiedzieć się więcej o nieznanym?

Kompleksowe profilowanie genomowe (ang. comprehensive genomic profiling, CGP) jest obiecującą metodą przekładania danych dotyczących zmian genomowych na klinicznie istotne informacje. Może to pomóc w zidentyfikowaniu bardziej specyficznych opcji leczenia dla pacjentów z CUP.

więcej

Badanie CUPISCO

Badanie CUPISCO – opcje dla innowacyjnych nowych badań klinicznych, w których bada się, jak poprawić wyniki u pacjentów z zespołem CUP.

Czy możemy poprawić wyniki u pacjentów z CUP?

Do tej pory dane ze standardowych badań klinicznych z zastosowaniem chemioterapii wskazują na medianę czasu przeżycia wynoszącą około roku lub krócej. Niemniej istnieją opcje innowacyjnych nowych badań klinicznych, w których bada się, jak poprawić wyniki u pacjentów obecnie i w przyszłości.1,2

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; 26 (suppl 5): v133–8.
2. Hainsworth JD and Greco FA. American Society of Clinical Oncology Educational Book 38 (May 23, 2018) 20–5.

więcej