Epidemiyoloji, patojenez, tanısal çalışma ve hastaların terapötik seçenekleri dahil olmak üzere CUP (Primeri Bilinmeyen Kanser) ile ilgili temel konularda daha fazla bilgi edinmeleri için Sağlık Uzmanlarına (HCP) yönelik yararlı bilgiler.

CUP Sendromu

Bu bölümde epidemiyoloji, patojenez, tanısal çalışma ve terapötik seçenekler dahil olmak üzere CUP'nin (Primeri Bilinmeyen Kanser) temelleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yararlı bilgiler bulabilirsiniz.

devamını oku

Kapsamlı genomik profilleme (CGP), genomik verileri klinik olarak yararlı bilgilere dönüştürmeye yönelik umut verici bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, CUP hastaları için daha spesifik tedavi seçeneklerini tanımlamaya yardımcı olabilir.

KAPSAMLI GENOMİK PROFİLLEME

Bu bölümde, kapsamlı genomik Profilleme (CGP) ve bu yaklaşımın genomik verileri klinik olarak yararlı bilgilere dönüştürme potansiyeli hakkında bilgi edineceksiniz. Bu yaklaşım, CUP hastaları için daha spesifik tedavi seçeneklerini tanımlamaya yardımcı olabilir.

devamını oku

CUPISCO çalışması – CUP sendromlu hastalar için sonuçların nasıl daha iyi hale getirilebileceğini araştıran yenilikçi klinik araştırma seçenekleri.

CUPISCO Çalışması

Bu bölümde sizlere CUPISCO çalışması tanıtılacaktır.
Bu klinik araştırma, CUP sendromunun bir alt kümesi bulunan hastalarda hedefe yönelik tedavilerin ve kanser immünoterapilerinin etkililiğini ve güvenliliğini belirlemeyi amaçlar. Tedavilerin seçiminde, kapsamlı genomik profil çıkarma tekniğinden elde edilen sonuçlar temel alınmıştır.

devamını oku

CUP sendromu

Epidemiyoloji, patojenez, tanısal çalışma ve hastaların terapötik seçenekleri dahil olmak üzere CUP (Primeri Bilinmeyen Kanser) ile ilgili temel konularda daha fazla bilgi edinmeleri için Sağlık Uzmanlarına (HCP) yönelik yararlı bilgiler.

BİLİNMEYENİN farkında mısınız?

CUP (Primeri Bilinmeyen Kanser) sendromu, tanısal ve klinik çalışma sonucunda yalnızca metastazların tespit edilebildiği, ancak primer tümörün veya çıkış yerinin tespit edilemediği kanser olarak tanımlanır.

devamını oku

KAPSAMLI GENOMİK PROFİLLEME

Kapsamlı genomik profil çıkarma (CGP), genomik verileri klinik olarak yararlı bilgilere dönüştürmeye yönelik umut verici bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, CUP hastaları için daha spesifik tedavi seçeneklerini tanımlamaya yardımcı olabilir.

BİLİNMEYEN HAKKINDA DAHA FAZLASI NASIL KEŞFEDİLİR?

Kapsamlı genomik profilleme (CGP), genomik verileri klinik olarak yararlı bilgilere dönüştürmeye yönelik umut verici bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, CUP hastaları için daha spesifik tedavi seçeneklerini tanımlamaya yardımcı olabilir.

devamını oku

CUPISCO Çalışması

CUPISCO çalışması – CUP sendromlu hastalar için sonuçların nasıl daha iyi hale getirilebileceğini araştıran yenilikçi klinik araştırma seçenekleri.

CUP'DE SONUÇLARI DAHA İYİ HALE GETİREBİLİR MİYİZ?

Şimdiye kadar standart kemoterapi bazlı klinik araştırmalardan elde edilen verilere göre yaklaşık bir yıl veya daha kısa medyan sağkalım süreleri rapor edilmektedir. Bununla birlikte, günümüzde ve gelecekte hastalar için sonuçların nasıl daha iyi hale getirilebileceğini araştıran yenilikçi klinik araştırmalara yönelik seçenekler mevcuttur.1,2

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; 26 (suppl 5): v133–8.
2. Hainsworth JD and Greco FA. American Society of Clinical Oncology Educational Book 38 (May 23, 2018) 20–5.

devamını oku